Sunrise Spas
Úvod   Kontakt  
Galileo
Firemní Extranet
Vyhrazeno pro obchodní zástupce, partnery a zaměstnance Sunrise Spas.


Záruka
 
Záruční podmínky poskytované původnímu odběrateli masážního bazénu
 

 • 7-LETÁ ZÁRUKA NA SKOŘEPINU
  Skořepina masážního bazénů (dále jen bazénů) je po dobu sedmi let chráněna zárukou proti protékání způsobené rozpadem její struktury a to počínaje datem její výroby.

 • 5-LETÁ ZÁRUKA NA POVRCH
  Záruka na akrylový povrch bazénu je proti tvoření výdutí, odlupování nebo štěpení po dobu 5 let od data výroby. Tato záruka funguje na poměrném principu. 100% roky 1. a 2., 50% 3. a 4. a 25% pátý rok. Kontaktujte svého prodejce pro více informací.

 • 2-LETÁ ZÁRUKA NA VYBAVENÍ A VODOINSTALACI
  Elektronické obvody, vrchní ovládání, vodní pumpy/motory, vzduchový kompresor a tovární vodoinstalace (lepené spoje a silikonová těsnění) jsou kryty zárukou proti vadám v materiálu a provedení po dobu 2 let od data výroby.
  Mechanické těsnění hřídele a jakákoliv škoda způsobená jeho poruchou nejsou pokryty touto zárukou.


Ostatní krytí zárukou
Sestava průtokového topení je kryta 3-letou zárukou. Záruka nepokrývá spouštění naprázdno, rezivění, špatné zacházení a poškození zamrznutím.

Vodoléčba a plastová armatura, tlakový spínač, generátor vláknové optiky, ozonátor, pěnové opěrky hlavy (polštáře) a tepelný izolační kryt jsou kryty zárukou proti vadám v materiálu a provedení po dobu jednoho roku.

Skříňka, náplně filtru, žárovky/skla světla vířivky, pojistky, víčka filtru, madla, O kroužky a držadla jsou pokryty zárukou, že v době převzetí zboží budou v dobrém stavu. Veškeré ostatní továrně namontované příslušenství zde přímo neuvedené je pokryto zárukou proti poruše z důvodu vady v materiálech nebo provedení po dobu 1 roku od data výroby, pokud ovšem se na ně nevztahuje zvláštní záruka.

Záruky na provedení a součásti počínají datem výroby jak je uvedeno na štítku s charakteristikami jednotky nebo jak odpovídá danému sériovému číslu bazénu.


ROZSAH ZÁRUKY

Tato záruka se vztahuje na modelovou řadu bazénů z roku 2005, které jsou prodávány pouze autorizovaným prodejcem bazénů Sunrise Spas pro domácí použití.
Na bazénky používané v jakémkoliv komerčním prostředí, které jsou půjčovány nebo používány v klubech se záruka nevztahuje.


Podmínky a omezení záruky
Záruka zaniká pokud:

 • S bazénem bylo špatně zacházeno, byly prováděny změny, byl špatně instalován, byly špatně používány chemikálie, bazén byl špatně udržován, byl proražen, pokud se jedná o škodu způsobenou přírodními živly nebo pokud došlo k opravě osobou, která k tomu nebyla autorizována firmou Sapho s.r.o. (Sunrise Spas).

  Špatné zacházení zahrnuje (ale není omezeno) poškození způsobené:

  1. Ponecháním odkrytého bazénu bez vody na přímém slunci.
  2. Nevhodným zacházení s bazénem během přepravy a instalace.
  3. Používáním bazénu při teplotě vody mimo rozsah 2°C a 40°C.
  4. Špatným užitím chemikálií nebo nevhodné vody (pH, tvrdost vody, silná zásaditost nebo desinfekce).
  5. Použitím bazénu mimo uvedených rozsah napětí (230 voltů +/- 10%)
  6. Kolísáním napětí
  7. Hlodavci a dalšími zvířaty

 • Faktura nebyla plně zaplacena prodejci bazénů Sunrise Spas


Parní turecké sauny  |  Parní sprchové panely  |  Finské suché sauny  |  Infrasauny  |  Nerezové bazénky  |  Masážní bazénky pro veřejné použití  |  Masážní bazénky pro domácí použití  |  Hydromasážní vířivé vany  |  Levné masážní vany  |  Sprchové panely  |  Galerie  |  Komponeny pro wellness